Akupunktura

Akupunktura znamená z latiny „napichování jehel“ – jde o zavádění tenkých (0.25 mm, což je 10x tenčí než jehla k odběru krve) ocelových sterilních jehliček za léčebným účelem do určitých míst na těle, kterým se říká akupunkturní body. Dle teorie tradiční čínské medicíny je lidské tělo protkáno sítí drah, kterým říkáme meridiány nebo také akupunkturní dráhy, ve kterých se odehrává proudění energie, odborníky TCM nazýváno „tok čchi“.

Proudění probíhá neustále, bez začátku a konce, jenom se v průběhu našeho života tok mění a to z různých příčin, které jak pozitivně tak negativně ovlivňují náš zdravotní stav.Pacient se před aplikací jehel položí na lůžko. Terapeut zvolí vybrané body a jehly po desinfekci kůže napichuje do těchto bodů. Vpich jehly je vbodnutí do pokožky, které může krátkodobě vyvolat lehkou bolest, následuje zasunutí jehly do tkáně tak hluboko, abych vyvolala „pocit deqi“, což může být pacientem vnímáno různě – nejčastěji jako pocit trnutí, tíhy, tepla, elektrického proudu, tlaku, rozpínání. P

oté, co je jehla umístěna na správném místě a ve správné hloubce, provedu techniku /doplňující, vypouštěcí/ dle nemoci a charakteru určitého bodu a ponechám jehlu na místě. Doba ponechání jehly je různá – od 15-ti do 30-ti minut. Po skončení předepsané doby se jehla vytáhne z těla ven. Po vytažení se někdy může objevit drobné krvácení v místě vpichu, u některých diagnóz je to dokonce vhodné. Pacient během terapie, kdy jsou zavedené jehly, nevnímá žádnou bolest, může relaxovat, odpočívat, dokonce i pospávat při zvuku příjemné hudby.