postup vyšetření

Hned na počátku je dobré zmínit, že i k vyřešení běžných zdravotních problémů a komplikací bývá potřeba více návštěv TCM terapeuta, z tohoto pohledu proto rozlišuji vstupní a opakované/další vyšetření.Vstupní vyšetření trvá přibližně 90 min. a zahrnuje tyto kroky:

  • Vyšetření dle postupů TCM (Tradiční čínská medicína)
  • Analýza tělesné disharmonie
  • Návrh další terapie
  • Doporučení cvičení, dietetiky a omezení stresových situací
  • První akupunkturní terapie

V souladu s postupy TCM se budu snažit zjistit a zaznamenat podrobnou anamnézu. Nebojte se popisovat stavy a pocity, které byste před praktikem západní medicíny nehlásili. Slova nebo výrazy, které skutečně použijete jsou totiž často přesným vyjádřením ukazujícím na Vaše problémy a někdy také na původ onemocnění. Budete dotazováni na skutečnosti, které zdánlivě nesouvisí s Vašimi problémy (spánek a jeho kvalita, tolerance chladu a tepla, stravovací návyky atp.), ale jsou důležité pro návrh další péče, kterou budete dostávat.

Po přezkoumání Vaší anamnézy přistoupím k diagnóze Vašich zdravotních problémů. V této fázi dojde také k pohledovému vyšetření jazyka a podjazykových žil a vyšetření pulzu – hlavních diagnostických technik TCM.

V závislosti na Vašem stavu budete dále podrobeni dalšímu vyšetřovacímu postupu a tím je pohmat.Většinou pacienty v této fázi vyšetření žádám, aby se svlékli do spodního prádla. Při pohledu na Vaše tělo si všímám tvaru a pohybů těla, změn na kůži nebo možných jizev. Poté si musím na Vaše tělo sáhnout, abych zjistila jeho teplotu, napětí měkkých tkání a suchost nebo potivost kůže. Během pohmatu také hledám bolestivá místa v oblasti meridiánů končetin, odborně se tomuto vyšetření říká palpace drah.

Z výše uvedeného postupu vyplývá, že je vhodné bezprostředně před prvním pohovorem jíst jen lehká jídla, vyvarovat se kofeinu, alkoholu či jakýchkoliv dalších stimulantů (včetně léků), přijít na první pohovor nenalíčení (ženy), protože současně pozoruji barvu v obličeji, rtů, nehtů, spojivek a obléci si pohodlné volnější oblečení, které může být lehce vyhrnuto k loktům nebo kolenům. S využitím všech informací získaných během anamnézy a diagnózy určím příčinu Vašich symptomů, navrhu postup a rozsah další léčby a přistoupím k první akupunkturní terapii. Krom akupunkturních jehel můžu použít také elektroakupunkturu nebo moxibuci.

Účinek terapie může pocítit ihned po návštěvě terapeuta, ale v závislosti na závažnosti Vašeho stavu a délce projevů Vašich problémů může trvat i několik návštěv, než se změny výrazněji projeví. Akupunktura umí být mocná, ale rozhodně není zázračná.