Přesun ordinace

Počínaje dnem 6.1.2014 se naše ordinace přesouvá v rámci nemocnice v Ústí nad Orlicí zpět do přízemí pavilonu F (vpravo). Zároveň s touto změnou dochází k rozšíření počtu ordinačních dnů v Ústí nad Orlicí na dva v týdnu, a to pondělí a čtvrtek.